Parafia pw. św. Krzyża w Stargardzie – Kluczewie

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi  

w pierwsze soboty miesiąca

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Najświętsza Maryja Panna zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Tego samego dnia, a było to 10 grudnia 1925 r., Matka Boża wskazała na jedną z zasadniczych części kultu Jej Niepokalanego Serca: na nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

Jaka jest historia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi w pierwsze soboty miesiąca i na czym ono polega??

     W 1917 roku Matka Boża objawiła się w Fatimie trójce dzieci. Skierowała przez nie do świata orędzie. Wżywała do nawrócenia, pokuty, modlitwy (zwłaszcza codziennej modlitwy różańcowej), do ofiarowania się Jej Niepokalanemu Sercu. Przyjęcie tych żądań Matki Bożej Papież Pius XII nazwał jedynym ratunkiem dla świata. ?W czasie kolejnych objawień Matka Najświętsza pokazała dzieciom Swoje Niepokalane Serce otoczone cierniami, a następnie piekło, do którego zmierzają niezliczone rzesze grzeszników. Przedstawiła straszliwe konsekwencje odejścia od Bożych praw. Zapowiedziała, że jeśli ludzkość nie zmieni życia, wybuchnie nowa, jeszcze gorsza wojna światowa. Będzie głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby zapobiec tym nieszczęściom, Maryja przyrzekła, że przyjdzie ponownie, aby prosić o wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca. Powiedziała wtedy: Bóg chce wprowadzić na świecie cześć Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane jak kwiaty, postawione przeze Mnie dla ozdoby Jego tronu.? Jeśli się zrobi, to co wam powiem, wielu zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świecie? Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał znieść wiele cierpień. Różne narody zginą. Na koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje.

     10 grudnia 1925 roku, gdy Łucja przebywała w Pontevedra, objawiła się jej Najświętsza Panna, a u Jej boku

w jasności Dzieciątko Jezus. Maryja położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała Swoje Serce otoczone cierniami. Dzieciątko Jezus powiedziało: Miej litość nad Sercem twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią Je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Potem Maryja powiedziała: Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i lekceważenie stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi laskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty: odprawią spowiedź przyjmą Komunię św. odmówią różaniec przez 15 minut towarzyszyć Mi będą, rozmyślając o 15 tajemnicach różańca w intencji zadośćuczynienia W XVII wieku Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Swoje Najświętsze Serce i zażądał wynagrodzenia w pierwsze piątki miesiąca. Dzisiaj Serce Jezusa chce być czczone jednocześnie z Niepokalanym Sercem Maryi. Pan Jezus obiecał tym, którzy odprawią nabożeństwo

9 pierwszych piątków, że nie umrą bez sakramentów świętych. Podobnie Matka Boża przyrzekła tym, którzy podejmą zadośćuczynienie w pierwsze soboty, że będzie obecna w godzinie ich śmierci ?wraz ze wszystkimi laskami potrzebnymi do zbawienia?. Dlatego objawienie to nazywamy także WIELKĄ OBIETNICĄ NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.

     W 1930 roku o. Concalves SJ poprosił Łucję, aby wyjaśniła dokładniej sposób praktykowania tego nabożeństwa. Wtedy Pan Jezus objawił jej, dlaczego ma być 5 sobót. Powiedział: Moja córko, powód jest prosty: jest 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

– bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;

– przeciwko Jej Dziewictwu;

– przeciwko Boskiemu Macierzyństwu, gdy jednocześnie nie chce się uznać Jej za Matkę ludzi;

– starania ludzi, którzy usiłują publicznie wpajać w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę wobec Niepokalanej Matki;

– bezpośrednie znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach.

Oto moja córko powody, dla których Niepokalane Serce Maryi nakazuje Mi żądać tego małego zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie poruszy Moje Miłosierdzie i wybaczę temu, kto miał nieszczęście Ją znieważyć. Jeśli o ciebie chodzi, to poprzez swoje modlitwy i ofiary staraj się bez ustanku skłaniać Mnie do Miłosierdzia wobec tych nieszczęsnych dusz Łucja wyjaśniła także dokładniej niektóre sprawy dotyczące praktykowania pierwszych sobót:

– spowiedź można odbyć innego dnia, byleby przyjmując Komunię św., być w stanie łaski;

– do warunków niezbędnych, oprócz Komunii św., należy odmówienie cząstki różańca ?(5 tajemnic) oraz 15-minutowe rozmyślanie o jednej lub kilku tajemnicach różańca.  W praktyce dziewięciu piątków miesiąca, jak i pięciu sobót, należy przede wszystkim podkreślić intencję wynagrodzenia, a nie osobiste zaasekurowanie się na godzinę śmierci. Nie można poprzestać na formalnym spełnieniu warunków związanych z obietnicą, chociaż obietnice stanowią wielką pomoc

w utrzymaniu nas na drodze do Boga. Jeśli jednak chcemy dobrze spełnić żądania Matki Bożej i otrzymać oczekiwane owoce, praktykom religijnym powinno towarzyszyć pragnienie zadość uczynienia i życia na codzień w łasce uświęcającej.*

Warunki pięciu sobót

Warunek 1

Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec. Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi

w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas. Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu ?Sercu Maryi.

Warunek 2

Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub podobną modlitwę: Najchwalebniejsza dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozstawiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3

Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła

z Fatimy. Akt wynagrodzenia: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykly Różaniec, z tym, że w ?Zdrowaś Maryjo?? po słowach ?? i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus? włącza się poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne: Zachowaj i pomnażaj

w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie! Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane dziewictwo! Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej! Zachowaj i pomnażaj w nas cześć

i miłość do Twoich wizerunków! Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Warunek 4

Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca (Przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną). Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1, 26-38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów: Rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi.Centralnym punktem tego wydarzenia nie jest ktoś wielki, uczony i sławny

w świecie, lecz skromna i pokorna Maryja. Rozważ znaczenie cnoty pokoryBóg nie patrzy na wygląd zewnętrzny, lecz na wnętrze, na piękno i bogactwo duszy Rozważ, jak Bóg ocenia nas inaczej niż czyni to światAnioł, który pozdrawia Maryję, patrzy na Nią jako na swoją Panią i Królowę. ?Królowo Aniołów? ? pozdrawiamy Maryję w Litanii Loretańskiej Rozważ wielkość wywyższenia swej MatkiDopóki grzeszni ludzie za przykładem Anioła czczą

i pozdrawiają Matkę Bożą, mogą mieć nadzieję, że nie spotka ich zagłada. Jeśli ktoś z wiarą pozdrawia Maryję, wówczas sprzeciwia się Szatanowi i przyłącza się do zastępu dobrych duchów. Rozważ tajemnicę dostępu do zbawienia przez zjednoczenie z Maryją. Rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny.Maryja mówi: ? Oto ja służebnica Pańska?. Tę odpowiedź udzieliła Ona z wiarą, z pokorą i niezmierzoną miłością. Rozważ wiarę

i pokorę Maryi. Wypowiedź ta ukazuje usposobienie Serca Maryi. Od Niej można się uczyć odpowiadania na Boże polecenia, życzenia i zrządzenia. Rozważ, jak możesz z pełnym pokory i miłości przyzwoleniem od powiadać Bogu.

W odpowiedzi Maryi mieści się godna podziwu i sprawiająca cuda wiara. Wzbudź w sobie pragnienie żywej, mocnej

i niewzruszonej wiary. Rozważ wcielenie Syna Bożego.?A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.? Rozważ ten cud.W tym momencie wszystkie niebieskie duchy uwielbiają Boga wcielonego w łonie Najświętszej Dziewicy Wspólnie z nimi módl się o głęboką pokorę serca i okazanie gotowości spienienia wszystkiego tego, czego Bóg od ciebie oczekuje. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj: Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn jednorodzony stał się człowiekiem w tonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznają Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe. Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia Obudzę w sobie nabożeństwo do mego Anioła stróża.

Kategorie: Aktualności