Parafia pw. św. Krzyża w Stargardzie – Kluczewie

Historia parafii

     W chwili gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał i Nawą Kościoła Chrystusowego kierował Jego Świątobliwość Papież Jan XXIII, Diecezją Gorzowską rządził ordynariusz J. E. Ks. Bp Wilhelm Pluta, a sufraganem Jego był  J. E. Ks. Bp Jerzy Stroba, dnia 28 lipca 1959r. został wydany dekret (ZNAK L. 1-126/59) erygujący nową parafię przy kościele pw. św. Krzyża w Kluczewie Pyrzyckim.

     Parafia powstała w celu ułatwienia wiernym rozległych parafii pw. św. Józefa w Stargardzie oraz pw. Chrystusa Króla

w Dolicach spełnienia swoich obowiązków religijnych.

Od parafii w Stargardzie odłączone zostały miejscowości: Kluczewo, Golczewo, Kurcewo, Radziszewo, Strzyżno, Witkowo, Witkowo (Młodzieżówka), z parafii  w Dolicach odłączono: Przewłoki, Strzebielewo i przyłączono do nowej parafii pw. św. Krzyża w Kluczewie Pyrzyckim.

     Prócz kościoła parafialnego pw. św. Krzyża w Kluczewie, kościołami pomocniczymi były:

kościół pw. MB Częstochowskiej w Strzyżnie, pw. św. Józefa w Strzebielewie oraz kościół pw. MB Różańcowej

w Witkowie. Pierwszym proboszczem nowoutworzonej parafii został ks. Eugeniusz Jamrozy.

     Dotychczas Kluczewo z przyległymi miejscowościami i kościołami filialnymi było obsługiwane przez księży

TCh parafii pw. św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim.

     W 1973r., z woli J. E. Ks. Biskupa Jerzego Stroby, proboszczem parafii pw. św. Krzyża został ks. Ireneusz Antkowiak, który został uznany również przez władze administracji państwowej. Kolejnym proboszczem został

ks. Mieczysław Paluch. Po śmierci ks. Mieczysława Palucha, administratorem parafii został dotychczasowy proboszcz

z Poczernina, ks. Franciszek Marciniak. Następnym proboszczem był ks. Zdzisław Garbicz.

     Dnia 17 grudnia 1987r. Erygowana została nowa parafia pw. MB Różańcowej w Witkowie. Dekretem z dnia 30 sierpnia 1989r. nowym proboszczem parafii pw. św. Krzyża w Stargardzie-Kluczewie został ks. Władysław Jackowski.

     Po śmierci ks. kanonika Władysława Jackowskiego, nowym proboszczem parafii został ks. Krzysztof Łuczyk.